Obchodní podmínky Antik Starožitnosti

Upozornění: on-line nabídka je aktualizovaná 2x týdně !

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Provozovatelem serveru www.taranis.cz je Luboš Obršál -Taranis, Rožnovská 916, 75654 Zubří, Czech Republic, IČ: 45171157, DIČ: CZ6710220033 - nejsme plátci DPH (dále jen provozovatel).
2. www.taranis.cz je kamenný obchod s dlouholetou tradicí a internetový server , který slouží k zveřejnění nabídky  provozovatele a POUZE OVĚŘENÝCH A SPOLEHLIVÝCH uživatelů serveru za účelem komisního prodeje zboží na veřejné počítačové síti Internet pod doménou www.taranis.cz.
3. Server www.taranis.cz je zaměřen na nákup , prodej a zprostředkování prodeje věcí movitých, především předmětů starých, předmětů kulturní hodnoty nebo předmětů, které se svou povahou předmětům kulturní hodnoty blíží. Provozovatel svým uživatelům nabízí volný prodej, tj. prodej s pevnou cenou.) objednat zboží je možné elektronickou formou,telefonicky a osobně na prodejně.Doklad o nákupu -faktura či paragon je při zasílání zboží přiložen nebo u nákupu na prodejně vydán spolu se zakoupeným zbožím.Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Musí však splnit následující podmínky.
Zboží musí být:


2. PROVOZOVATEL SERVERU TARANIS.CZ  NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ZBOŽÍ UVEŘEJNĚNÉ I V KATEGORII INZERCE KDY POUZE ZPROZTŘEDKUJE SPOJENÍ MEZI PŘÍPADNÝM ZÁJEMCEM A PRODEJCEM ZBOŽÍ.

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Kupní cena uváděná v el. katalogu www.taranis.cz je cenou konečnou. PO REGISTRACI ZÍSKÁVÁTE AUTOMATICKY 10% SLEVU NA CELÝ NÁKUP .JEDINOU PODMÍNKOU NA ZÍSKÁVÁNÍ SLEVY JE ODEBÍRÁNÍ NAŠEHO INFORMAČNÍHO EMAILU S NOVINKAMI SCA 2X TÝDNĚ.I PŘI NEODEBÍRÁNÍ NOVINEK MÁTE NÁROK U VYBRANÉHO ZBOŽÍ NA DOPRAVU ZDARMA PO ROZVOZOVÉ TRASE .  ROZVOZOVÁ TRASA -CCA 1X MĚSÍČNĚ SMĚR OSTRAVA,BRNO,PRAHA,HRADEC KRÁLOVÉ,OLOMOUC.TYTO ROZVOZY JSOU PRO REGISTROVANÉ ZÁKAZNÍKY ZCELA ZDARMA.DOBU ROZVOZU URČUJE PRODEJCE A ZAHRNUJE DOPRAVU AŽ NA ADRESU URČENÍ PO TÉTO ROZVOZOVÉ TRASE, OSTATNÍ ROZVOZY MIMO ROZVOZOVOU TRASU SE ŘEŠÍ INDIVIDUÁLNĚ PO DOMLUVĚ SE ZÁKAZNÍKEM A PRODEJCEM ..
2. Kupní cena nezahrnuje náklady vzniklé v souvislosti s realizací nákupu, tj. poštovné, balné nebo náklady na dopravu,/ NENÍLI U PŘEDMĚTU UVEDENO JINAK/ či případné vývozní povolení u předmětů zasílaných do zahraničí.
3. V případě, že bude předmět zasílán na dobírku Českou Poštou, provozovatel si vyhrazje právo na navýšení ceny dle platných sazebníků České Pošty. V jiných případech bude dopravné řešeno individuální dohodou.


III. DODACÍ PODMÍNKY
1. Jsou sjednávány individuálně dle typu objednaného zboží - NENÍLI UVEDENO JINAK, OBJEDNÁVKA NAD 2000 KČ JE DOPRAVA ZDARMA -POŠTOVNÉ HRADÍME MY./PLATÍ I PRO HROMADNOU OBJEDNÁVKU POKUD CENA PŘEKROČÍ 2000 KČ/ DO 2000 KČ PŘIPOČÍTÁVÁME POŠTOVNÉ. POSÍLÁME PŘEDEVŠÍM DOBÍRKOU VŠE DOBŘE ZABALENÉ A POJIŠTĚNÉ POKUD SI ZÁKAZNÍK NEPŘEJE JINAK. PŘI OBJEDNÁVCE NAD 50000 KČ DOPRAVA ZDARMA KDYKOLIV PO ÚZEMÍ ČESKÉ I SLOVENSKÉ REPUBLIKY.DOPRAVA PRO ZAGEGISTROVANÉ SLOVENSKÉ KLIENTY SE ŘEŠÍ INDIVIDUÁLNĚ .

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  2/reservace pokud není individuálně domluveno jinak platí 10 pracovních dnů po této době se rezervace ruší, po zaplacení zálohy je možné objednanou věc reservovat maximálně 2 měsíce.Po neodebrání po této době záloha propadá ve prospěch prodávajícího,při zakoupení v této době se záloha odečítá z původní prodejní ceny  1. Veškeré data a osobní údaje získané prostřednictvím aplikací a obchodním stykem mezi prodávajícím, provozovatelem a kupujícícm budou použity dle platných zákonů České Republiky a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.

REKLAMAČNÍ ŘÁD -

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

prokazatelných nedovolených zásahů do zboží ,je nutné přihlížet k tomu že prodávané starožiné zboží je již použité a vykazuje známky opotřebení na které se nevztahuje reklamační řád, snažíme se na  všechny případné vady předem upozornit a tudíž je kupující předem se stavem prodávané věci srozuměn a na tyto vady se reklamace nevztahuje .umístění především starožitného nábytku případně dřevěných artefaktů v nevhodných prostorech ať již vlhkých nebo naopak velmi suchých a nábytek se tímto poškodí se rovněž záruka nevztahuje.Ideální vlhkost pro starožitný nábytek je 40 -50% vzdušné vlhkosti.Při přebrání nábytku vždy informujeme o správnosti umístění a o správném ošetřování na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof

Autorský poplatek

V souladu se zákonem č. 216/2006 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vyhláškou ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., se na Kupujícím zakoupené zboží vztahuje povinnost uhradit tzv. autorský poplatek. Autorský poplatek je hrazen z jakéhokoli zboží, jež je spojeno s možností kopírování dat a s jejich záznamem.

Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek, dle platného obchodního zákoníku české Republiky.
2. Pokud kdokoliv nesouhlasí s obchodními podmínkami provozovatele el. katalogu www.taranis.cz nesmí tento systém používat. NEJSME PLÁTCI DPH

RSS
WAP